• ما همه جمله به یک سو می رویم
  ز بالا آمدیم و به بالا می رویم
  با خود اندیشیدم که از بهر خطا
  این چه ره بود که در پیش گرفتیم و کجا می رویم
  اسیریم گر دو روزی در این زندان تن
  غم مباد ما را که ز زندان می رویم
  مکن به چشم حقارت بر من مسکین نظر
  که چه بازنده چه برنده می رویم
  مشو خندان مخور افسوس که
  هرچه هستیم خوب یا بد می رویم
  دم غنیمت شماریم و فرصتی
  نیکی و خوبی کنیم کزین حال می رویم
  گفته اند کز برای قربت یار صبر باید
  گر تو دانی که نمانیم و ز جان می رویم
  گفته ایم و دگر بار می گوییم
  که گر این راه عاشقان است ما می رویم


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد